FORSKNING

Kristin Balksten har doktorerat om kalkputs och sedan dess bedrivit många olika forsknings- och utvecklingsprojekt om kalkbruk, historiska murverk och angränsande frågeställningar.

Sedan 2002 har Kristin varit engagerad i ett flertal forskningsprojekt vid Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan på Gotland och Uppsala universitet – Campus Gotland. Även mindre uppdragsforskning har utförts tillsammans med bl.a. Svenska kyrkan. Forskningen har hittills handlat om kalkbruk, kalkproduktion, murverk, saltvittring, röda alger, slaggbruk, hampakalk och villabebyggelse.

Publikationer som är tillgängliga online nås via:

www.diva-portal.org

libris.kb.se

www.academia.edu