Kristin Balksten

Docent i Kulturvård, Teknologie Doktor, Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad & Byggnadsantikvarie

Kristin Balksten som äger och driver företaget,  är Civilingenjör i Väg- och vattenbyggnadsteknik från Chalmers med en kompletterande högskoleexamen i Tillämpad byggnadsvård – Traditionella hantverk från Högskolan på Gotland.

Sedan september 2007 är hon Tekn Dr i Miljövetenskap sedan hon försvarat sin avhandling om traditionell kalkputs. Inför och under forskarutbildningen har Kristin även hunnit arbeta praktiskt som murarlärling ihop med Gotlandsbyggen och Byggnadshyttan på Gotland.

Sedan 2005 har uppdragsverksamhet bedrivits genom Balksten Byggnadsvård. Uppdragen har varierat men flertalet av dem har på något vis handlat om historiska murverk och kalkputs.

Kristin är också Docent i kulturvård vid Uppsala universitet – Campus Gotland och arbetar där som forskare och lärare på bl.a. Byggnadsantikvarieprogrammet.

Se mer https://www.konstvet.uu.se/kulturvard/

Snabbanslutning