UPPDRAG

Balksten Byggnadsvård erbjuder bl.a. rådgivning, förundersökningar, skadeutredningar, åtgärdsprogram, uppdragsforskning, antikvarisk medverkan, teknisk kontroll samt tunnslipsanalys av kalkbruk. Vid restaurering av äldre bebyggelse behövs ofta skräddarsydda lösningar som utarbetas för varje objekt.

Då slutresultaten handlar om materialval lika mycket som hantverk och tillvägagångssätt är det ett viktigt motto att låta teori och praktik gå hand i hand. Dialog med hantverkare på plats ses om en förutsättning för att det skall bli lyckade projekt.

Kontakta Balksten om ni behöver hjälp!